Skolesundhedsplejerske

Hver sundhedsplejerske har et distrikt. Hun besøger familier med børn og er sundhedsplejerske på skolen og kommer i institutionerne i distriktet.

Studerende: Sundhedsplejersken medvirker til uddannelse af sygeplejersker og sundhedsplejersker. Den sygeplejestuderende/sundhedsplejerskestuderende er i praktik i sundhedstjenesten.

KONTAKT sundhedsplejerske:
 
-på Melby, Anne Christensen tlf.: 2142 6653 – er på afdelingen onsdage og torsdage. 
                                          
-på Enghave, Liselotte Lund Nielsen tlf. 4060 2768.
 
Alle kan også kontaktes via forældreintra under eksterne samarbejdspartnere                                                          

Tilbud fra skolesundhedsplejen

Sundhedsplejersken orienterer om skolesundhedstjenesten ved 1. forældremøde.

0. klasse til 9. klasse: Alle elever i  0.,5.,og 8. klasse undersøges af sundhedsplejersken.

Eleverne i 1., 2., 3., 4., 6., 7. og 9. klasse vil blive set efter behov af sundhedsplejersken.

Sundhedssamtalerne er tilrettelagt i forhold til barnets alder og klassetrin. Eleverne får invitation via skoleintra inden hver samtale. Det er vigtigt, at forældrene samtykker til samtalen.

Sundhedspædagogiske aktiviteter:
0. klasse: Hygiejne
5. klasse: klasse el. gruppeundervisning pubertet 

Det er muligt at få råd, vejledning udenfor alm. samtaler/undersøgelser. Kontakt sundhedsplejersken på telefon.

Konsulentfunktion: Sundhedstjenesten er konsulent for skoler, SFO-klub og klubber i spørgsmål om hygiejne, sundhed, sygdom, børns sikkerhed og trivsel. Sundhedsplejersken deltager i de udvidede specialcentermøder på skolen.

Tværfagligt samarbejde: Sundhedstjenesten arbejder tæt sammen med: børneafdeling, praktiserende læger, speciallæger, høreklinikken, talehørekonsulenter, psykologer, skole, lærere, familiesagsbehandlere, fysioterapeuter. Sundhedsplejersken deltager i de udvidede ressourcecentermøder.

Vaccination: Der tilbydes vaccination hos egen læge, når barnet er 12 år (MFR og for pigerne også HPV)

Link til information på Halsnæs kommunes hjemmeside, bl.a. pjece om LUS o.a.