Skolesundhedsplejerske

Hver sundhedsplejerske har et distrikt. Hun besøger familier med børn og er sundhedsplejerske på skolen og kommer i institutionerne i distriktet.

Studerende: Sundhedsplejersken medvirker til uddannelse af sygeplejersker og sundhedsplejersker. Den sygeplejestuderende/sundhedsplejerskestuderende er i praktik i sundhedstjenesten.

KONTAKT sundhedsplejerske:
 
-på Melby, Anne Christensen tlf.: 2142 6653 – er på afdelingen onsdage og torsdage. 
                                          
-på Enghave, Liselotte Lund Nielsen tlf. 4060 2768 - er på afdelingen i ulige uger og Trine Bech tlf. 2916 1824 er på afdelingen i lige uger. 
                                                           
 

 

Tilbud fra skolesundhedsplejen:

Åben konsultation:

 

Det er muligt at få råd, vejledning udenfor alm. samtaler/undersøgelser.

Kontakt sundhedsplejersken på telefonen.

Sundhedsplejersken orienterer om skolesundhedstjenesten på 1. skoledag. Sundhedsplejersken indkalder til undersøgelsen af barnet og samtale med forældrene.

 

1. til 9. klasse: Alle elever i 1. 5. 7. og 9. klasse undersøges af sundhedsplejersken.

 Eleverne i 2. 3. 4. 6. klasse vil blive set efter behov af sundhedsplejersken.

Sundhedspædagogiske aktiviteter: 3. klasse: Klasseundervisning kost og motion; 5. klasse: klasse el. gruppeundervisning pubertet 

 

Konsulentfunktion: Sundhedstjenesten er konsulent for skoler, sfo-klub og klubber i spørgsmål om hygiejne, sundhed, sygdom, børns sikkerhed og trivsel. Sundhedsplejersken deltager i de udvidede specialcentermøder på skolen.

Tværfagligt samarbejde: Sundhedstjenesten arbejder tæt sammen med:børneafdeling, praktiserende læger, speciallæger, høreklinikken, talehørekonsulenter, psykologer, skole, lærere, familiesagsbehandlere, fysioterapeuter.

Vaccination: Der tilbydes vaccination hos egen læge, når barnet er 12 år (MFR og for pigerne også HPV)