Frederiksværk Skole SFO
 
 
 
På Frederiksværk Skole har vi fokus på ”det hele barn”. Det betyder at vi ønsker at sikre barnets trivsel, leg og læring gennem hele dagen, ved at vi ser skole og SFO som en enhed.
SFOen på Frederiksværk Skole består af 2 SFOer på matriklerne Enghave og Melby. SFOen består af 0. kl. til og med 3. kl. og klub fra 4.-6. klasse.
 
Den fysiske organisering kan være forskellig på de 2 matrikler, alt efter fysiske forhold og pædagogiske overvejelser.
Med udgangspunkt i børnenes sociale relationer, kan børnene bevæge sig mellem SFO og klub, alt efter hvad der giver mest mening. Der er fokus på at 3. klasserne i løbet af foråret indsluses i klubben, ligesom der skal laves en god overgang for 5. og 6. klasserne, så de får kendskab til Fritids-ungdomsklubben.
SFO og klub fungerer som en fælles enhed, dog er aktiviteterne tilpasses børnenes alder.
 
Vi mener, at det er vigtigt, at I som forældre og vi i SFOen har en god kontakt til hinanden. Vi håber, vi gensidigt kan oplyse om ting, der er af vigtighed, for at Jeres barn kan få en god indholdsrig dag her hos os.
 
Vi glæder os til et godt samarbejde med jer.
Skulle der være nogle spørgsmål er I altid velkomne.
 
 
 
 
Generelle forhold
I SFOen tilbydes børnene et let morgen- og eftermiddags måltid. Vi har en mad- og måltids politik i Halsnæs Kommune, hvor vi fokuserer på sundhed og trivsel samt krop og bevægelse.
 
I SFOen kan børnene spise morgenmad fra kl. 6.00 til 07.30. Om eftermiddagen mellem 14.00 og 15.30 serverer vi et let måltid eller frugt.
 
Børnene spiser madpakkerne i skolen, men sidst på dagen kan børnene ofte blive sultne, så det kan være en god ide, at der ligger en  ekstra mad i madkassen.
 
Da vi har drikkevandskøler til fri afbenyttelse er det vigtigt at børnene medbringer drikkedunk.
 
Årstiderne skifter og det er en god ide at følge med i vejrudsigten. Tag tøj på efter vejret. Det er dejligt at have gummistøvler med til vandpytterne og solcreme er nødvendigt hele sommeren. Smør et godt lag på hver morgen.
 
  • Husk at medbringe indesko.
  • Det er en god ide at have varmt vandtæt tøj til udeliv.
  • Det er også en god ide at have et ekstra sæt skifte tøj liggende.
 
Husk at tømme garderoben op til skoleferie, af hensyn til rengøringen.
 
Børn, der har fået lus, skal behandles. Information om lus og behandling kan hentes i SFOen eller hos sundhedsplejersken.
 
Skole/hjem samarbejde:
I samarbejdet mellem hjem og skole/SFO er det vigtigt at dele oplevelser og ændringer i barnets liv, som har betydning for barnets trivsel f.eks. dødsfald, skilsmisse, ny hund, familieforøgelse osv.
Skole og SFO prioriterer i fællesskab et tæt og givtigt skole/hjem samarbejde, der bidrager til det enkelte barns udvikling.
 
 
Ind/udmeldelse:
Børn optages i SFO på egen skolematrikel. Ind og udmeldelse af børnene, sker ved digitalt gennem kommunens hjemmeside, der afleveres på skolens kontor. Børn kan indmeldes løbende og udmeldes til den første med en måneds opsigelse.
 
Åbningstider.
Skoledag
Kl.6.00 til 8.00 og fra femte lektion til kl.17.00
Skolefridag/ferier
Kl.6.00 til 17.00
Lukkedage.
Mellem jul og nytår.
Lukket i alle SFOer
3 dage op til påske.
Der er behovspasning i udvalgte SFOer. Der er tilmelding til disse dage.
Fredag efter Kristi himmelfart
Lukket i alle SFOer
Grundlovsdag
Lukket i alle SFOer
 
I skoleferierne:
Seneste mødetid er kl.9.00
 
Mandag er altid hjemmedag.
Tirsdag og torsdag er turdage. Husk at tjekke mødetiden denne dag!
Husk at have praktisk tøj / fodtøj. Madpakke i papir + drikkelse med på turene.
Fredag er hyggedag.
 
Ugens program hænges op i SFO.
 
Beskeder:
Beskeder om Jeres barn skal gå hjem, hentes af andre, sendes til fritidsaktiviteter mv. aftales med den enkelte SFO.
Vi sender ingen børn af sted med mindre vi har modtaget en besked, skriftlig eller mundtlig. Hvis barnet skal have en ’fast gå hjem’ tid skal vi have en seddel fra Jer. I skal give besked, hvis Jeres barn skal med til fødselsdage eller hentes af andre end Jer selv.
 
 
Indkrydsning / Udkrydsning:
Dit barn skal krydses ind og ud af SFO, enten digitalt eller på papirliste.
 
Alle børn der kommer mellem kl.6.00-8.00 skal skrives på morgenkryds-listen.
Hvis du henter dit barn eller det selv skal gå hjem er det vigtigt at barnet bliver krydset ud og siger farvel til en af de voksne. Det er vigtigt, at du taler med dit barn om at huske dette.
 
Skolebestyrelse:
Skolebestyrelsens arbejde dækker både skoledelen og SFO. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolen/SFO. Ledelsen er ansvarlig for de ordensregler, der laves på skolen/SFO i samarbejde med personalet.
 
Forældreintra:
Forældreintra bruges til at kommunikere med, fx til sedler, information fra SFO, se billeder mv. Log-in foregår via skolens hjemmeside, hvor der vil være en henvisning til forældreintra ude i venstre side af skærmen. Support og hjælp gives via skolens kontor. Spørg i SFO, hvilke retningslinjer det enkelte SFO har i forhold til forældreintra.
 
Forældrerådet:
Et forældreråd kan oprettes i SFO. Et forældreråd er at sidestille med et klasseråd.
 
Forsikring:
Det anbefales, at hver husstand/barn har deres egne ulykkesforsikring, som dækker ved uheld og ulykker. F.eks. hvis dit barn kommer til skade eller får smadret en rude mv.. Yderligere information kan fås på skolens kontor.
 
Sygdom:
Børn der er for syge til at deltage i aktiviteterne, kan ikke modtages i SFO. Dels af hensyn til barnet selv, dels af hensyn til smittefaren, overfor de øvrige børn.
 
VIGTIGT
Bliver dit barn sygt eller kommer til skade, kontakter vi dig, derfor er det vigtigt, at du husker at oplyse os om ændringer i Jeres adresser, tlf. numre også til arbejdet.
 
 
Legetøj:
Legetøj m.v. der tages med hjemmefra, er børnenes / forældrenes eget ansvar.
 
Møder:
Der afholdes forældremøde sammen med skolen, hvor der bl.a. er valg til forældrerådet. Forældrerådet holder møde ca. 1 gang hver anden måned og samarbejder med skolebestyrelsen om sager der vedrører SFOen.
 
Mad:
Den mad som vi serverer for Jeres børn går vi op i er af sunde råvare, ofte økologiske. Vi gør meget for ikke at Jeres børn får for meget sukker i kosten og samarbejder med sundhedsplejersken omkring dette. Til morgenmaden vil der fx være frisk frugt til, morgenmaden vil være med lavt sukkerindhold, havregryn og cornflakes spises med kun 1 tsk. sukker og teen drikkes med kun 1 sukkerknald.
Når børnene spiser vil vi gerne have de sidder ned og spiser. Kommer I og henter Jeres barn mens det spiser bestemmer I selv om I vil vente på at Jeres barn bliver færdigt eller tage det med i hånden.
 
 
 
 
 
 
 
Henvisninger og links.
Nedenstående henvisninger og links kan findes på kommunens hjemmeside eller her på skolens hjemmeside.
Enkelte står foran en revidering.
 
Mål og Indholdsbeskrivelse: Med udgangspunkt i folkeskoleloven er der udarbejdet én mål og indholdsbeskrivelse for alle SFOer i Halsnæs Kommune.
Pædagogiske læreplaner: består af 6 temaer (personlige kompetencer, sociale kompetencer, Sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle værdier og normer). Der er lavet en overordnet ramme som alle SFOer arbejder efter. Derudover udarbejder det enkelte pædagogiske tilbud deres egen pædagogiske læreplan som de arbejder efter.
Der arbejdes på begge matrikler med pædagogiske læreplaner (PLP). Der er i Frederiksværk Skole et stort fokus på, at de enkelte pædagogiske tilbud skal have mulighed for at kunne sætte fokus på særlige områder i deres PLPer.
Sammenhængende Børne- og ungepolitik: er den politiske vedtagne politik for hele børne- og unge området.
”Den røde tråd”: beskriver overgangene mellem børnehave og skole/SFO samt overgangen fra skole/SFO videre til Fritidsungdomsklub.
Pladsanvisningen: står for opkrævning af betaling for SFO. Pladsanvisningen kan vejlede om friplads.
Lærer/pædagog samarbejdet: Frederiksværk Skole arbejder med udgangspunkt i det hele barn, det at se barnet både i skoletiden og i SFOtiden, det betyder også et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Vi arbejder løbende med at udvikle på samarbejdet mellem klub og mellemtrinnet.
Der vil i foråret 2012 blive udarbejdet fælles retningslinjer i Frederiksværk Skole for lærer/pædagogsamarbejdet, her beskrives også samarbejdet mellem lærere på mellemtrinnet og pædagoger i SFO-klubben.  Trivsel er grundlaget for al læring, og netop derfor er det vigtigt, at lærer og pædagoger samarbejder og benytter hinandens kompetencer om de sociale fællesskaber mellem børn.