Velkommen til Frederiksværk Skole

Frederiksværk Skole er fordelt på to afdelinger, Enghave og Melby.

 

Kære forældre og elever

Frederiksværk Skole er en skole i udvikling.

Vi skal løbende bruge erfaringer fra afdelingerne positivt, samtidig med at vi lader os inspirere af ny viden og i den fælles dialog, formulere nye mål for Frederiksværk Skole.  Her ser vi Jer forældre som vigtige medspillere i udviklingen og opbygningen af Frederiksværk Skole. I hverdagen er det vigtigt at vi har en løbende dialog, så vi i samarbejdet kan skabe den bedste skole for eleverne.

På Frederiksværk Skole har vi en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til alle elever. Vi har fokus på at sikre sammenhæng og helhed i elevernes skoledag, blandt andet ved at vi ser skole og SFO som en enhed.

Vi arbejder hver dag på at skabe en skole, hvor eleverne udvikles gennem leg og læring med udgangspunkt i den enkelte elevs trivsel. Vi håber at I og jeres barn bliver glade for skolen.

I april 2017 er det blevet politisk besluttet at skolen pr. august 2018 skal opdeles i to selvstændige skoler - Frederiksværk Skole (Enghave) og Melby Skole - I kan læse mere om det politske forlig på http://halsnaes.dk/Service/Aktuelt/Nyheder/2017/04/Skoleforlig.aspx

 

Skolens værdier

Vi har i efteråret 2011, afholdt en værdi-workshop for alle medarbejdere og skolebestyrelsen i Frederiksværk Skole. På denne dag nåede vi frem til skolens fælles værdigrundlag, det vil sige det fundament vi bygger Frederiksværk Skole på.

Frederiksværk Skoles værdier er:

Anerkendelse

Trivsel

Tydelighed

Mangfoldighed

       * Faglighed

Værdierne er omdrejningspunktet for arbejdet på Frederiksværk Skole. Forstået på den måde at vi arbejder anerkendende i mødet med alle børn og forældre. Vi vægter trivsel højt, da det er grundlaget for læring. Vi er tydelige i vores kommunikation. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Faglighed er centralt for leg, læring og trivsel.

Skolens vision

I Frederiksværk Skole ønsker vi:     

       · at skabe nye fælles traditioner og øget samarbejde på tværs af afdelingerne mellem børn og voksne.

· et øget samarbejde afdelingerne imellem, byggende på tillid og tiltro til hinanden.

· det størst mulige samarbejde mellem pædagoger og lærere i alle klasser, gennem hele skolegangen.

· viden- og erfaringsdeling.

· at vi som skole er omstillingsparate og parate til at prøve nyt.

 

 · at skabe et miljø, der bygger på en ressourceorienteret tilgang.

· et miljø, hvor vi ser muligheder.

· at alle har mulighed for at være en del af fællesskabet.

· at se på forskellighed som en styrke.

 

· inspirerende læringsmiljøer, hvor børnene trives og udvikles fagligt og socialt.

· at børnene udfordres mest muligt.

· at give børnene lyst til livslang læring.

· at inddrage omverdenen aktivt.